PENTOXIN 500MG/ML INJ 100 ML VET

PENTOXIN 500MG/ML INJ 100 ML VET - injekční roztok pro eutanázii.

Cílový druh:

Psi, kočky, norci, tchoři, zajíci, králící, morčata, křečci, potkani, myši, kur domácí, holubi, okrasní ptáci, malí hadi, želvy, ještěři, žáby, koně, poníci, skot, prasata.

Další produktové informace níže.

Intravenózní podání

Intravenózní podání by mělo být způsobem podání první volby po předešlé případné vhodné sedaci po posouzení veterinárním lékařem. U koní a skotu je premedikace nutná.

Intrakardiální podání

Pokud je intravenózní podání problematické, lze přípravek podat intrakardiálně po předchozí hluboké sedaci nebo anestezii u všech uvedených druhů zvířat vyjma ptactva.

Intraperitoneální podání

U malých druhů zvířat lze případně podat intraperitoneálně, ale pouze po předchozí vhodné sedaci.

Intrapulmonální podání

Intrapulmonálně lze podat pouze v krajním případě a pouze po předchozí hluboké sedaci, v bezvědomí nebo anestezii a pokud zvíře neodpovídá na žádné stimuly noxy. Tento způsob lze použít pouze u kuru domácího, holubů, okrasných ptáků, hadů, suchozemských želv, ještěrů a žab.

 

Doporučená ředění přípravku

Prasata (v případě podání do ušní žíly) a malé druhy zvířat (psi, kočky, norci, tchoři, zajíci, králící, morčata, křečci, potkani, myši, kur domácí, holubi, okrasní ptáci):  pro snazší aplikaci má být přípravek před podáním naředěn izotonickým roztokem chloridu sodného (0,9%) v poměru 1:1 s použitím jehly tenčí než 20G.

 

 

Způsob podání

ml přípravku na kg živé hmotnosti

mg  pentobarbitalum  natricum na kg živé hmotnosti

Koně

Přípravek má být podán jak nejrychleji je možné. Premedikace před podáním je nutná.

 

Intravenózní

(intravenózní podání jako rychlý bolus)

1,0 ml na 5 kg

100 mg/kg

Skot

Přípravek má být podán jak nejrychleji je možné.

U skotu se zejména u nižších dávek může vyskytnout lapání po dechu.  Premedikace před podáním je nutná.

Intravenózní

(intravenózní podání jako rychlý bolus)

1 - 2 ml na 10 kg 

50 mg až 100 mg/kg

Prasata

Přípravek má být podán jak nejrychleji je možné. Způsob podání závisí na věku a hmotnosti zvířete. Lze podat intravenózně (do vena cava cranialis nebo ušní žíly) nebo intrakardiálně. Doba podání může být – v závislosti na věku a živé hmotnosti prasete - od 1 sekundy (selata) až 38 sekund (kanci nad 100 kg živé hmotnosti)

Intravenózní (do vena cava cranialis) rychlé podání

 

Intravenózní  (do ušní žíly)  rychlé podání po naředění izotonickým roztokem (0.9%) NaCl v poměru 1:1

 

 

 

Intrakardiální (v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii)

0,16 ml/kg u zvířat do 30 kg

0,08 ml/kg  u zvířat  nad 30 kg

 

0,16 ml/kg  u zvířat do 30 kg

0,08 ml/kg  u zvířat nad 30 kg

 

 

 

 

0,16 ml/kg  u zvířat do 30 kg

0,08 ml/kg  u zvířat nad 30 kg

 

80 mg /kg u zvířat  do 30kg

40 mg /kg u zvířat  nad 30kg

 

 

80 mg /kg u zvířat  do 30kg

40 mg /kg u zvířat  nad 30kg

 

 

 

 

 

80 mg /kg u zvířat  do 30kg

40 mg /kg u zvířat  nad 30kg

 

 

 

Psi&Kočky

 

Intravenózní;  pomalé kontinuální podání do uvedení do bezvědomí, poté rychlé podání zbývajícího množství

 

Intrakardiální&intraperitoneální:  v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii

1,0 ml na 4 kg u psa

 

1,0 ml na 3 kg u kočky

 

 

 

 

1,0 ml na 3 kg u psa

1,0 ml na 2 kg u kočky

 

125 mg/kg u psa

 

166 mg/kg u kočky

 

 

 

166 mg/kg u psa

 

250 mg/kg u kočky

 

 

Norci, tchoři

Intravenózní

Intrakardiální (v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii )

1,0 ml pro toto

 

500 mg   pro toto

 

Zajíci, králíci, morčata, křečci, potkani, myši

Intravenózní

Intrakardiální (v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii )

 

Intraperitoneální (v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii )

1,0 ml na 1,5 kg

 

 

 

1,0 ml na 1kg

333 mg/kg

 

 

 

500 mg/kg

Kur domácí, holubi, okrasní ptáci

První volbou je intravenózní podání. Pokud nelze napíchnout žílu (např. hematom, kolaps kardiovaskulárního systému) může být podáno intrapulmonálně. Intrapulmonální podání se provádí zavedením kanyly dorzo-ventrálně z levé nebo pravé strany páteře do plíce (3 nebo 4 mezižeberní segment mezi páteří a lopatkou).

Intravenózní &intrapulmonální (v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii )

1,0 ml na1 kg

500 mg/kg

Malí hadi, suchozemské želvy, ještěři, žáby

V závislosti na velikosti, podání do tělní dutiny blízko srdce.Smrt u pacientů v bezvědomí nebo hluboké sedaci/ anestezii nastává za zhruba 5 až 10 minut.

0,4 – 0,8 ml pro toto

200 až 400 mg pro toto