CHANOX MULTI

Perorální suspenze pro selata, telata a jehňata obsahující toltrazuril.

Selata: Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat v chovech s potvrzeným výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.

Telata:  Prevence klinických příznaků kokcidiózy a snížení vylučování  kokcidií u ustájených telat chovaných za účelem náhrady dojnic produkujících mléko pro lidskou spotřebu v chovech s potvrzeným výskytem kokcidiózy vyvolanou Eimeria bovis nebo Eimeria zuernii.

Ovce: Prevence klinických příznaků kokcidiózy a snížení vylučování  kokcidií u jehňat v chovech s potvrzeným výskytem kokcidiózy způsobené Eimeria crandallis a Eimeria ovinoidalis.

SPC ZDE

LETÁK ZDE