Veterinární lékař aneb tažné zvíře

Zajímali jste se někdy o to, co vlastně znamená slovo „veterinární“ a jaký má prapůvod? Souvisí nějak slovo „veterán“ se slovem „veterinář“? Například angličtina označuje pojmem „vet“ obě skupiny osob, což v životě přináší nemálo úsměvných situací.
 
Ve filmu Volný pád prochází Michael Douglas přes park v L. A. a otravuje ho bezdomovec, který chce peníze.
 
Najděte si práci.“ říká Douglas.
Takto se, ksakru, kámo, mluví s vetem?“, vzteká se bezdomovec.
Vy léčíte zvířátka?“ ptá se Douglas.
Ne sakra, jsem vet, veterán, byl jsem ve Vietnamu, kámo“, odsekne bezdomovec.
A co jste dělal? Bušil na bubínek? V té době vám muselo být deset!
 
Latinská adjektiva veterīnus, veterīna, veterīnum je zkrácenina slova vehiterinus, což znamená „nesoucí či táhnoucí náklad“ (viz také vehikl či vehikulum). Latinské veterīnārius se odvozuje od veterīnus, což znamená tažné zvíře neboli soumara. Vetus je pak „zralý“ či „dospělý“, v této konotaci pak „dostatečně vyvinutý pro tažení nákladu“. Ačkoli se to nezdá, jsou tedy veterinář a veterán díky kořenu vetus jazykově příbuzná slova.
 
Jak ale souvisí tahání nákladů s veterinárním lékařstvím? Nepochybně tak, že prvním zvířetem, které v historii potřebovalo pravidelný servis a ošetřování, byla tažná zvířata. Odborníkům na tuto činnost se postupně začalo říkat veterináři, žertovně snad soumarologové.
 
Není bez zajímavosti, že i slovo sommelier souvisí se soumary. Slovo sommelier pochází z Francie a původně měl onen sommelier na starost dopravu vína pomocí tažných zvířat. Tento člověk musel mít poměrně velkou fyzickou sílu, aby mohl manipulovat se sudy vína, a tak měl i zvláštní privilegia při stravování. A dnes je sommelier odborník na víno, další nápoje a jejich kombinace s pokrmy.
 
A co chirurgie? Souvisí nějak chirurg, metalurg či demiurg? Samozřejmě. Odvozují se totiž od řeckého ergein (pracovat) či ergon (práce, dílo). Starořecký termín cheirourgia pak vznikl kombinací slov cheir (ruka) a právě ergein (pracovat). Metalurg pak pracuje s kovem, demiurg s lidmi ve veřejné službě, apod. Chirurgie tedy není sémanticky nic jiného, než označení pro „ruční práci“. Dalo by se tedy říci, že každý manuálně pracující dělník je dle starořečtiny chirurg. A veterinární chirurg? Jen tažné zvíře vykonávající ruční práce.
 
V celkovém kontextu je pozoruhodné, jak původně nezamýšlený význam slova „veterinář“ dnes zapadá do mantinelů představ, které o sobě většina veterinářů má. „Tažné zvíře“ či „soumar“ je přesně to, jak se nezřídka veterinární lékař cítí a jak sám sebe vnímá …
 
Jan Mirga

 

Zaujal Vás ORIBLOG? Napište mi SEM.

Za Vaši reakci děkuji :-)