Typologie veterinárního lékaře

Osobnostní typologie zaměstnávala lidskou mysl od nepaměti. Již ve škole jsme asi všichni slyšeli o klasické antické typologii podle Galéna a Hippokrata, využívající dělení osobnosti člověka na sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika. Složitější psychologickou typologii poté zavedl C. G. Jung.

Na něj navázala Katherine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggs Myersová. Jejich systém, který rozlišuje 16 osobnostních typů, je známý jako indikátor typu Myersové a Briggsové (MBTI), a je využíván k odhalení nitra žadatelů o práci v řadě firem.

Za svoji dosavadní profesní dráhu veterinárního lékaře jsem poznal spoustu různých kolegů a kolegyň. Při jejich pozorování jsem si (čistě privátně) definoval tři typy veterinárních lékařů/lékařek. Podívejme se na ně podrobněji: 

1. Veterinární lékař orientovaný na zákazníka – typ BYZNYSMEN

 • Většinou jde o muže, nikoli však výlučně.
 • Středobodem jeho vnímání je zákazník, tedy chovatel zvířete.
 • Dobře chápe, že peníze či platební kartu má u sebe člověk, nikoli zvíře.
 • Velmi pozorně chovateli naslouchá a řídí se jeho pokyny.
 • Veterinární služba je pro něj prostředek k získání peněz.
 • Je velmi nápaditý ve vymýšlení různých marketingových lákadel.
 • Touží nejdříve uspokojit chovatele, pak teprve posloužit zvířeti.
 • Dlužno ale podotknout, že když už zvířeti pomůže, tak mu to nevadí.   
 • Úspěšnost ve svém oboru poměřuje penězi.
 • Rád vymýšlí krkolomné způsoby, jak ponížit náklady svého podnikání.
 • Je ochoten pro chovatele dělat věci, které nejsou vždy ve prospěch zvířete.
 • Sociální status rád prezentuje upraveným zevnějškem, značkou vozidla, exotickými dovolenými a      esteticky vyhovující partnerkou.
 • Nikdy neprozrazuje nic, co by mohlo odhalit jeho úspěch a nahrát konkurenci.
 • Miluje život a vykazuje hédonistické tendence.
 • Kolegové stejného založení ho obdivují, ostatní ho nesnášejí

 

2. Veterinární lékař orientovaný na zvíře – typ MILOVNÍK ZVÍŘAT

 • V naprosté většině je to žena.
 • Středobodem jejího vnímání je zvíře, kterému chce pomáhat.
 • Již jako malá měla ráda zvířata, a s tímto krédem vyrazila na studia.
 • Sama chová psy, většinou nějaké devótní plemeno, které splní každé její přání a neustále jí olizuje      obličej.
 • Miluje jízdu na koni, psí agility a teplo zvířecího těla v lůžku.
 • Peníze za ošetření zvířete si bere velmi nerada.
 • Chovatele často považuje za nezodpovědné bastardy, kteří se o zvíře starají hanebným                      způsobem.
 • Je schopna se s chovatelem zuřivě pohádat a zvíře poté zachránit jeho únosem; při spatření               samotného psa v autě okamžitě volá policii.
 • Je vášnivou absolventkou různých odborných seminářů, kam cestuje autobusem, vlakem, na kole       nebo pěšky. Auto nevlastní.
 • Touží vědět a znát o zvířatech všechno a tyto poznatky pak využít k záchraně nevinných                     zvířecích tělíček.
 • Věří, že zvířata jsou od přírody dobrá a lidé většinou zlí.
 • Svoji existenci v oboru nechápe jako obživu, ale primárně jako misi, při které se pomáhá zvířatům.
 • Její služby jsou velmi levné; věří, že vydělávat na zvířatech je nemorální.
 • Je zaměstnanec nebo OSVČ, jejíž ordinaci vybavili rodiče.
 • Tikot biologických hodin nevnímá, stačí jí šest psů.
 • Přítel musí také milovat zvířata.
 • Zevnějšek neřeší, outfit je charakterizován mikinou, riflemi a sportovním obutím. Delší a mastné          vlasy umravní gumička. Obličej, podpaždí, nohy a ohanbí ovládá přirozenost. Příručním                        zavazadlem je vždy batoh.
 • Stejně založení kolegové a kolegyně ji akceptují, zbytek ji nesnáší, protože „kazí ceny“.

 

3. Veterinární lékař orientovaný na sebe – typ NARCIS

 • Vždy je to muž.
 • Povolání veterinárního lékaře chápe jako kontinuální uspokojování vlastního ega.
 • Středobodem jeho vnímání je on sám, má se rád a obdivuje se.
 • Ve své praxi se rád obklopuje rozličnými přístroji, vzrušují ho monitory. Tato vlastnost mu zajistila         přezdívku „mašinkář“.
 • Vlastní kliniku nebo nemocnici, ve které pracují většinou ženy (čím více, tím lépe), a on je řídí.
 • Téměř vždy je jeho oborem chirurgie, ortopedie a rentgenologie. 
 • Rád se nechává fotit obklopen přístroji, zabalen do operačního oděvu, s originální čepičkou                   s žertovnými motivy a s dramatickým výrazem v obličeji.
 • Rád publikuje fotografie z dovolených, na kterých pózuje s ulovenou kosatkou, popřípadě                     zastřeleným jelenem či slonem. Velká ulovená ryba či savec zde prezentuje falický symbol.
 • Další oblíbenou prezentací je fotografie týmu pracoviště, na které stojí uprostřed v operačním              oděvu s blaženým výrazem, obklopen skupinou mladých žen.
 • Na svých webových stránkách často uveřejňuje oslavné citáty a děkovné dopisy svých klientů.
 • Zákazník ani zvíře ale nejsou jeho prioritou, tou je dokazování vlastní výjimečnosti.
 • Neohroženě se pouští do náročných zákroků, žádný orgán před ním není v bezpečí a IKEM je proti     němu jen politováníhodná okresní nemocnice.
 • Pravidelně překračuje své možnosti a proto je častým frekventantem u revizní komise KVL.
 • S protivníky zpochybňující jeho odbornou erudici se zuřivě hádá, často je dehonestuje a posílá do         různých tělních otvorů. 
 • Jeho ceny jdou do extrémních výšin. Říká si o ně bez zábran a sebevědomě.    
 • Obdivují ho především obchodní zástupci farmaceutických firem, u kterých vyvolává úžas                   technologická vybavenost pracoviště a schopnost nakupovat obrovská množství rozličných               medikamentů.

Patří se dodat, že zde popisované typy jsou extrémy. Jen málo jedinců je vyhraněně jedním typem. V každém z nás se prolínají dva nebo všechny tři typy, jeden však vždy převažuje. Výjimečně však existují i purifikované osobnostní typy bez příměsí.

Při špetce fantazie by mohl život klidně napsat následující scénář: Tři veterináři (narcis, milovník zvířat a byznysmen) jedou společně v autě. V nestřežené chvíli jim pod kola vběhne pes. Narcis okamžitě vyskočí z auta, vytáhne lékařskou brašnu, psa stabilizuje a ještě na místě provede zevní fixaci zlomeniny Ilizarovým fixátorem, na kterém má vyryté své iniciály. Milovník po celou dobu zákroku psa hladí. Byznysmen si psa vůbec nevšímá, rozhlíží se a hledá majitele.


Jan Mirga

PS: Možná vám popis toho či onoho typu někoho připomíná, možná v některém z nich vidíte s trochou nadsázky i sami sebe ….? Nebo jste poznali v některém typu vašeho známého? Pokud ano, je to podobnost čistě náhodná :-) Znáte-li další vyhraněný typ veterinárního lékaře, který se evolučně vydělil z mnou předestřených tří charakteristik a má potenciál obohatit Mirgovo typologické schéma, podělte se mnou!

 

Zaujal Vás ORIBLOG? Napište mi SEM.

Za Vaši reakci děkuji :-)